VI FULGTE BYGGEPROSESSEN

Familien Pedersen, bestående av Daniel, Camilla og deres to barn Synne og Bendix, har bygge hus i Ausviga. Vi fulgte deres prosess mot drømmehjemmet – gjennom bygging og interiørvalg til huset var innflytningsklart. Følg også med på vår Facebook-side for mer informasjon.

ARKITEKT TIPS

Planlegg for alle livsfaser:

Kanskje skal du bo i dette huset resten av livet? Da må det planlegges for alle livsfaser, med små barn, et aktivt voksenliv og en roligere alderdom – hvor noen av oss kan bli plaget av sykdom og der alternative planløsninger kan vise seg å bli svært viktige.

Tenk helhet:

Huset skal fungere både ute og inne og i forhold til øvrig bygningsmiljø. Da er det viktig å tenke estetisk helhet.

Husk utearealet:

Det er viktig å tenke på at et hvert bygg også skaper et uteareal. Dette utearealet kan optimaliseres ved at bygningen formes på riktig måte.